افتتاح شعبه ساری

شعبه ساری مرکز آموزش مجتمع فنی مازندران با حضور نمایندگان محترم شهرستانهای ساری و بابل (اقایان دکتر یوسف نژاد و دکتر نجفی) ،فرمانداران و مدیران ارشد استان ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، و نیز جمعی از اساتید محترم دانشگاه افتتاح گردید. صبح چهارشنبه 24 بهمن 97


http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9707.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9705.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9704.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9701.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9706.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9703.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9702.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9708.jpg

http://az.mfmbabol.com/archive/sari/sari9709.jpg

یادآور میشود، مرکز آموزشی فوق در چهار طبقه واقع در ساری، خیابان معلم، کوچه مدیریت، جنب دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران می باشد.