مرکز آموزش مجتمع فنی مازندران

نمایندگی مجتمع فنی تهران در شهرستان بابل

دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

آموزش کارکنان دولت سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی