گروه عمران (عمران ، شهرسازی و ساختمان)

Etabs & Safe

کد درس : 2533

مدت دوره : 120 ساعت

شهریه دوره : 11,490,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک Etasb & Safe سطح مقدماتی


متره و برآورد با Excel

کد درس : 2534

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 6,210,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی


Abaqus مقدماتی

کد درس : 2535

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,460,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش مقدماتی دوره Abaqus


Abaqus پیشرفته

کد درس : 2536

مدت دوره : 50 ساعت

شهریه دوره : 5,610,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش پیشرفته دوره Abaqus


SAP 2000 مقدماتی

کد درس : 2537

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 5,170,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مقدماتی سازه های خاص با نرم افزار SAP2000


SAP 2000 پیشرفته

کد درس : 2538

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 3,795,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی پیشرفته سازه های خاص با نرم افزار SAP2000


MATLAB ویژه مهندسان عمران

کد درس : 2539

مدت دوره : 32 ساعت

شهریه دوره : 3,700,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab


 

گروه معماری (معماری و طراحی سه بعدی)

AutoCad اتوکد دوبعدی

کد درس : 2526

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,200,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش نرم افزار اتوکد


AutoCad اتوکد سه بعدی

کد درس : 2527

مدت دوره : 42 ساعت

شهریه دوره : 4,200,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش نرم افزار اتوکد سه بعدی


Revit

کد درس : 2528

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 6,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش نرم افزار Revit Architecture 2013


ArchiCad

کد درس : 2529

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 3,790,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی و پیاده سازی محیط‌های سه بعدی و فراهم کننده مدل‌های حرفه‌ای مجازی


نرم افزار Lumion

کد درس : 2530

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 3,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ابزار قدرتمند طراحی معماری ، طراحی لنداسکیپ ، و سایر طراحان استدیوها studios و دفاتر offices طراحی گرافیکی


اسکیس و راندو

کد درس : 2531

مدت دوره : 50 ساعت

شهریه دوره : 6,540,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : توانایی در بکارگیری دست به منظور بیان یک ایده ی ذهنی


راینو در معماری

کد درس : 2532

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 6,290,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی، نمونه سازی سریع، چاپ سه بعدی و مهندسی معکوس در صنایع معماری، طراحی صنعتی و طراحی محصولات


طراحی معماری داخلی به کمک رایانه

کد درس : 2477

مدت دوره : 394 ساعت

شهریه دوره : 33,300,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

کد درس : 2602

مدت دوره : 138 ساعت

شهریه دوره : 14,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

کد درس : 2603

مدت دوره : 120 ساعت

شهریه دوره : 18,288,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0


طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

کد درس : 2604

مدت دوره : 132 ساعت

شهریه دوره : 18,855,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


 

گروه برق و الکترونیک (برق و الکترونیک)

PLC Logo

کد درس : 2544

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مدارات پیشرفته برق صنعتی


PLC s7 300/400 level 1

کد درس : 2545

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 4,600,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پیش نیاز : آشنایی نسبی با مباحث PLC


PLC s7 300/400 level 2

کد درس : 2546

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 4,600,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پیش نیاز : آشنایی با level 1


پردازنده 8 بیتی AVR و مدار واسط

کد درس : 2547

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 4,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


میکروکنترلر AVR مقدماتی

کد درس : 2548

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 5,590,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پیش نیاز : زبان برنامه نویسی C


میکروکنترلر AVR پیشرفته

کد درس : 2549

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,190,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پیش نیاز : AVR مقدماتی


نرم افزار Eplan

کد درس : 2550

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : نرم افزار توانمند در زمینه اتوماسیون و کنترل پروسه های صنعتی و مدیریت پروژه های الکتریکی


MATLAB ویژه مهندسان برق

کد درس : 2551

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 4,600,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab


Labview

کد درس : 2552

مدت دوره : 48 ساعت

شهریه دوره : 6,150,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : بدون نیاز به دانش برنامه نویسی قابل یاد گیری است


برق صنعتی ترکیبی

کد درس : 2553

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 4,480,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


 

گروه مکانیک و تاسیسات (مهندسی مکانیک و تاسیسات)

MATLAB ویژه مهندسان مکانیک

کد درس : 2567

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 4,300,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : َآموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب Matlab


CATIA مقدماتی

کد درس : 2557

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 6,420,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک CATIA مقدماتی


CATIA پیشرفته

کد درس : 2558

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 5,850,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک CATIA پیشرفته


Solid Work مقدماتی

کد درس : 2559

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 5,850,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک Solid Work مقدماتی


Solid Work پیشرفته

کد درس : 2560

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 5,850,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک Solid Work پیشرفته


ANSYS مقدماتی

کد درس : 2561

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,910,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ANSYS Workbench


ANSYS پیشرفته

کد درس : 2562

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,910,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ANSYS Workbench


Fluent مقدماتی

کد درس : 2563

مدت دوره : 45 ساعت

شهریه دوره : 4,690,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


Fluent پیشرفته

کد درس : 2564

مدت دوره : 45 ساعت

شهریه دوره : 4,690,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


Inventor مقدماتی

کد درس : 2565

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 5,260,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک Inventor مقدماتی


Inventor پیشرفته

کد درس : 2566

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 5,260,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : طراحی مکانیکی به کمک Inventor پیشرفته


CARRIER

کد درس : 2569

مدت دوره : 36 ساعت

شهریه دوره : 4,550,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش نرم افزار Carrier


 

گروه نفت و گاز و پتروشیمی (نفت، گاز، پتروشیمی)

Hysis مقدماتی

کد درس : 2570

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


Hysis پیشرفته

کد درس : 2571

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,350,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


Aspen Plus

کد درس : 2572

مدت دوره : 35 ساعت

شهریه دوره : 5,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : یکی از اصلی‌ترین نرم‌افزارهای رشته‌ی شیمی


Piping اصول و تئوری

کد درس : 2573

مدت دوره : 42 ساعت

شهریه دوره : 5,550,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره آموزشی لوله کشی صنعتی پایپینگ PIPING - پیش نیاز ICDL مقدماتی


PDMS مقدماتی

کد درس : 2574

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 6,080,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : مدلسازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با کمک نرم افزار PDMS مقدماتی


 

گروه مهندسی صنایع (صنایع و مدیریت پروژه)

MS Project

کد درس : 2554

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,170,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک مایکروسافت پروژه MS Project


Comfar فشرده

کد درس : 2555

مدت دوره : 32 ساعت

شهریه دوره : 4,430,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : آموزش ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR


Primavera P6

کد درس : 2556

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 5,700,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera


 

گروه جغرافیا و GIS (جغرافیا و GIS)

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS

کد درس : 2540

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 3,640,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


آموزش پیشرفته نرم افزار Arc GIS

کد درس : 2541

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 3,640,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


نقشه برداری با Total station

کد درس : 2542

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 5,700,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره جامع نقشه برداری با توتال استیشن


AutoCad Civil 3D

کد درس : 2543

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,025,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : مدل سازی اطلاعات ساختمان