عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی دستی جواهرات

64 ساعت 14,800,000 ریال 1399 -

تکنیک های ساخت و تولید طلا و جواهر

100 ساعت 28,800,000 ریال 1399 -

هنر ساخت زیورآلات

36 ساعت 9,600,000 ریال 1399 -
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی لباس مقدماتی (طراحی فیگور)

42 ساعت 7,435,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

طراحی لباس مقدماتی (مبانی رنگ)

30 ساعت 5,310,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

طراحی لباس مقدماتی (طراحی لباس 1)

21 ساعت 3,720,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

طراحی دوخت مقدماتی

60 ساعت 15,600,000 ریال 1398 -

طراحی لباس مقدماتی (جنسیت سازی در طراحی لباس)

21 ساعت 3,720,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

طراحی دوخت متوسط

60 ساعت 15,600,000 ریال 1398 -

طراحی لباس مقدماتی (مد و سبک شناسی)

21 ساعت 3,720,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

طراحی دوخت پیشرفته (مولاژ)

60 ساعت 14,000,000 ریال 1398 -

طراحی لباس مقدماتی (طراحی کالکشن)

21 ساعت 3,720,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

84 ساعت 12,730,000 ریال 1398 -

طراحی لباس مقدماتی (طراحی مولاژ و حجم سازی)

36 ساعت 6,375,000 ریال 1398 پک طراحی لباس مقدماتی

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

84 ساعت 12,730,000 ریال 1398 -

طراحی لباس پیشرفته (طراحی لباس 2)

42 ساعت 7,590,000 ریال 1398 پک طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس پیشرفته (خلاقیت در پارچه سازی)

36 ساعت 6,510,000 ریال 1398 پک طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس پیشرفته (پورتفلیو)

33 ساعت 5,970,000 ریال 1398 پک طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس پیشرفته (نرم افزار مارولوس Marvelous)

30 ساعت 5,430,000 ریال 1398 پک طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس پیشرفته (مولاژ و حجم سازی)

36 ساعت 6,500,000 ریال 1398 پک طراحی لباس پیشرفته

طراحی لباس مقدماتی

192 ساعت 25,350,000 ریال 1399 -
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

دوره جامع طراحی فضای سبز(محوطه سازی)

135 ساعت 17,400,000 ریال - -