گروه صنایع دستی

طراحی دستی جواهرات

کد درس : 2478

مدت دوره : 64 ساعت

شهریه دوره : 12,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


تکنیک های ساخت و تولید طلا و جواهر

کد درس : 2479

مدت دوره : 100 ساعت

شهریه دوره : 22,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


 

گروه طراحی لباس

طراحی لباس مقدماتی

کد درس : 2600

مدت دوره : 150 ساعت

شهریه دوره : 14,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


طراحی لباس متوسط

کد درس : 2601

مدت دوره : 132 ساعت

شهریه دوره : 11,700,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


 

گروه Land Art (فضای سبز و محوطه سازی)

دوره جامع طراحی فضای سبز(محوطه سازی)

کد درس : 2483

مدت دوره : 135 ساعت

شهریه دوره : 17,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -