گروه ریاضی و آمار (-)

Minitab

کد درس : 2575

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 5,170,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : نرم افزار تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام


SPSS مقدماتی

کد درس : 2576

مدت دوره : 39 ساعت

شهریه دوره : 4,200,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری


SPSS پیشرفته

کد درس : 2577

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 4,000,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : SPSS برنامه‌ ای قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری


دوره R - تجزیه و تحلیل آماری

کد درس : 2594

مدت دوره : 0 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره بصورت توافقی و اختصاصی برگزار می گردد