عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

آیین نگارش و مکاتبات اداری(ویرایش 97)

12 ساعت 0 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

قانون کار و تامین اجتماعی

12 ساعت 0 ریال - 0

فرهنگیان - تولید محتوای الکترونیکی - کد 92002414

48 ساعت 480,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - تایپ فارسی و انگلیسی - کد 92002527

24 ساعت 240,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اقتصاد مقاومتی 1 - ویژه کارشناسان - LMS

12 ساعت 0 ریال 1399 LMS

اقتصاد مقاومتی 2 - ویژه مدیران - LMS

12 ساعت 0 ریال 1399 LMS ویژه مدیران

پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی

12 ساعت 0 ریال - دارای LMS

دوره غیرحضوری

0 ساعت 0 ریال 1398

فرهنگیان - فناوری نوین آموزشی - کد 92002503

24 ساعت 240,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - سیستم های چند رسانه ای - کد 91400806

20 ساعت 200,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی - کد 91400805

32 ساعت 320,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اصول و مبانی برند و برندسازی (ویژه صنایع دستی)

16 ساعت 0 ریال - ویژه صنایع دستی

قوانین و مقررات بازنشستگی(12 ساعت)

12 ساعت 720,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اصول و آداب تشریفات (کارگاهی)

24 ساعت 580,000 ریال - -

احکام زندگی در اسلام - جدید 97

20 ساعت 0 ریال - -

زبان انگلیسی خانم تقوایی

0 ساعت 0 ریال - 0

تامین اجتماعی - مدرس شیخ علی زاده

0 ساعت 0 ریال 1398 0

روخوانی و روان خوانی قرآن

28 ساعت 1,932,000 ریال 1399 0

ماده 28 فرهنگیان

0 ساعت 0 ریال 1399 0

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد

0 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات آزمون اطلاعات تعویض پلاک شماره گزاری و اصالت خودرو

0 ساعت 0 ریال 1399 0

توجیهی بدوخدمت

70 ساعت 3,500,000 ریال 1399 0

زبان انگلیسی کارکنان دولت (پیش ازمون)

32 ساعت 0 ریال 1399 0

خلاقیت در حل مسئله

0 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات فنی خودرو اتحادیه مشاورین اتومبیل مدرس اقای شش پلی

0 ساعت 0 ریال 1399 0

بحث حقوقی مشاورین اتومبیل

0 ساعت 0 ریال 1399 0

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

0 ساعت 0 ریال 1399 0

اپراتوری نیروگاه تولید برق پراکنده

32 ساعت 1,000,000 ریال 1398 ویژه کارکنان شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

آموزش اصناف (غیرحضوری)

0 ساعت 0 ریال 1399 0