عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

آیین نگارش و مکاتبات اداری(ویرایش 97)

12 ساعت 0 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

قانون کار و تامین اجتماعی

12 ساعت 0 ریال - 0

فرهنگیان - تولید محتوای الکترونیکی - کد 92002414

48 ساعت 480,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - تایپ فارسی و انگلیسی - کد 92002527

24 ساعت 240,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی

12 ساعت 0 ریال - دارای LMS

دوره غیرحضوری

0 ساعت 0 ریال 1398

فرهنگیان - فناوری نوین آموزشی - کد 92002503

24 ساعت 240,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - سیستم های چند رسانه ای - کد 91400806

20 ساعت 200,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

فرهنگیان - تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی - کد 91400805

32 ساعت 320,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اصول و مبانی برند و برندسازی (ویژه صنایع دستی)

16 ساعت 0 ریال - ویژه صنایع دستی

قوانین و مقررات بازنشستگی(12 ساعت)

12 ساعت 720,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اصول و آداب تشریفات (کارگاهی)

24 ساعت 580,000 ریال - -

احکام زندگی در اسلام - جدید 97

20 ساعت 0 ریال - -