آموزش ضمن خدمت کارکنان

آیین نگارش و مکاتبات اداری(ویرایش 97)

کد درس : 157

مدت دوره : 12 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


فرهنگیان - تولید محتوای الکترونیکی - کد 92002414

کد درس : 212

مدت دوره : 48 ساعت

شهریه دوره : 480,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


فرهنگیان - تایپ فارسی و انگلیسی - کد 92002527

کد درس : 218

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 240,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


فرهنگیان - آموزش الکترونیکی elearning - کد 91400810

کد درس : 271

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 240,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی

کد درس : 376

مدت دوره : 12 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دارای LMS


فرهنگیان - فناوری نوین آموزشی - کد 92002503

کد درس : 2333

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 240,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


فرهنگیان - سیستم های چند رسانه ای - کد 91400806

کد درس : 2345

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 200,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


فرهنگیان - تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی - کد 91400805

کد درس : 2346

مدت دوره : 32 ساعت

شهریه دوره : 320,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


اصول و مبانی برند و برندسازی (ویژه صنایع دستی)

کد درس : 2590

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه صنایع دستی


قوانین و مقررات بازنشستگی(12 ساعت)

کد درس : 2592

مدت دوره : 12 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت


اصول و آداب تشریفات (کارگاهی)

کد درس : 2609

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 580,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -


احکام زندگی در اسلام - جدید 97

کد درس : 2611

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -