عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql

370 ساعت 6,700,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 92 ساعت نظری، 278 ساعت عملی

برنامه نویس C# (Web Application)

100 ساعت 7,920,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 30 ساعت نظری، 70 ساعت عملی

برنامه نویس C# (Windows Application)

100 ساعت 7,233,500 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 33 ساعت نظری، 67 ساعت عملی

برنامه نویس برنامه های کاربردی Android

180 ساعت 9,112,500 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 45 ساعت نظری، 135 ساعت عملی

کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop

420 ساعت 6,370,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 75 ساعت نظری، 345 ساعت عملی

توسعه دهنده صفحات وب با PHP

130 ساعت 6,700,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 55 ساعت نظری، 75 ساعت عملی

برنامه نویس Visual Basic

132 ساعت 6,480,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 48 ساعت نظری، 84 ساعت عملی

برنامه نویس Visual C

184 ساعت 6,480,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 64 ساعت نظری، 120 ساعت عملی

تکنسین برنامه نویس OO با C++

240 ساعت 6,600,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 20 ساعت نظری، 60 ساعت عملی، 80 ساعت پروژه، 80 ساعت کارورزی

برنامه نویس JAVA

108 ساعت 9,000,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 36 ساعت نظری، 72 ساعت عملی

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB

170 ساعت 7,200,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 60 ساعت نظری، 110 ساعت عملی

کاربر رایانه (کار و دانش)

300 ساعت 12,750,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای

کاربر ICDL

130 ساعت 7,326,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 30 ساعت نظری، 100 ساعت عملی

برنامه نویس DELPHI , VB

460 ساعت 19,450,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 106 ساعت نظری، 354 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)

96 ساعت 3,360,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 56 ساعت نظری، 40 ساعت عملی

سرپرست ترخیص کالا

96 ساعت 3,360,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 22 ساعت نظری، 74 ساعت عملی

حسابدار حقوق و دستمزد

120 ساعت 4,200,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 80 ساعت نظری، 40 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

روشهای نوین تدریس (پداگوژی)

30 ساعت 3,000,000 ریال - دوره الزامی برای کسانی که میخواهند در فنی و حرفه ای تدریس کنند

پداگوژی

90 ساعت 3,150,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 27 ساعت نظری، 63 ساعت عملی

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

100 ساعت 3,500,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 25 ساعت نظری، 75 ساعت عملی

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان

48 ساعت 1,680,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 16 ساعت نظری، 32 ساعت عملی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی

48 ساعت 1,680,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 32 ساعت نظری، 16 ساعت عملی

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی(HSE)

50 ساعت 1,750,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 36 ساعت نظری، 14 ساعت عملی

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

48 ساعت 4,590,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 32 ساعت نظری، 16 ساعت عملی

تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

55 ساعت 13,888,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 23 ساعت نظری، 32 ساعت عملی

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs

150 ساعت 13,888,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 52 ساعت نظری، 98 ساعت عملی

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار MSP

40 ساعت 6,225,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 8 ساعت نظری، 32 ساعت عملی

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد

موردی یافت نشد