آموزش کاربردی نرم افزار Minitab 17

شناسه : 2084

کد دوره : 151414128

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 4,950,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -