برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (مقدماتی)

شناسه : 2723

کد دوره : 152413136

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 5,250,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -