برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (پیشرفته)

شناسه : 2724

کد دوره : 152413137

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 5,250,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -