دوره آموزشی تخصصی باز آموزی

شناسه : 2794

کد دوره : 0

مدت دوره : 0 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی (مسئولین ایمنی کارگاه ها جهت تمدید صلاحیت)