طراحی لباس مقدماتی (طراحی لباس 1)

شناسه : 2812

کد دوره : 411412165-3

مدت دوره : 21 ساعت

شهریه دوره : 3,720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پک طراحی لباس مقدماتی