طراحی لباس مقدماتی (طراحی کالکشن)

شناسه : 2815

کد دوره : 411412165-6

مدت دوره : 21 ساعت

شهریه دوره : 3,720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پک طراحی لباس مقدماتی