طراحی لباس پیشرفته (مولاژ و حجم سازی)

شناسه : 2825

کد دوره : 411414140-5

مدت دوره : 36 ساعت

شهریه دوره : 6,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پک طراحی لباس پیشرفته