کار تیمی و حل مسئله

شناسه : 284

کد دوره : 0

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : توجیهی بدو خدمت