شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(تخصصی)-ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها (HSE)

شناسه : 3004

کد دوره : 0

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0