اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

شناسه : 3160

کد دوره : 0

مدت دوره : 0 ساعت

شهریه دوره : 0 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح :