حسابداری تخصصی بانکی

شناسه : 2658

کد دوره : PL-11-16

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی