حسابداری مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)

شناسه : 2699

کد دوره : AF-11-12

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی