حسابداری همراه با نرم افزار همکاران سیستم(پیش نیاز اصول حسابداری)

شناسه : 2706

کد دوره : AF-11-19

مدت دوره : 18 ساعت

شهریه دوره : 1,260,000 ریال

پیش نیاز : اصول حسابدراری

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی