حسابداری صنعتی

شناسه : 2708

کد دوره : AF-11-21

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی