نظام حسابداری بخش عمومی

شناسه : 2846

کد دوره : 0

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی