طراحی لباس مقدماتی (جنسیت سازی در طراحی لباس)

شناسه : 2813

کد دوره : 411412165-4

مدت دوره : 21 ساعت

شهریه دوره : 3,720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پک طراحی لباس مقدماتی