طراحی لباس پیشرفته (طراحی لباس 2)

شناسه : 2821

کد دوره : 411414140-1

مدت دوره : 42 ساعت

شهریه دوره : 7,590,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : پک طراحی لباس پیشرفته